Od otvorenia už 9 rokov bez výpadku

DÁTOVÉ CENTRUM PERPETUUS

Vieme, že správa „Mission critical“ systémov si vyžaduje absolútnu dôveru. Dátové centrum Perpetuus je preto dizajnované a prevádzkované tak, aby vám zabezpečilo najvyššiu úroveň potrebných služieb. Spoľahlivosť, dostupnosť, redundancia, škálovateľnosť, odolnosť, bezpečné, chránené a stabilné prostredie sú hlavné atribúty potrebné pre vaše podnikanie.

LOKALITA A ZÁKLADNÉ PARAMETRE

 • Umiestnenie: Bratislava, časť Devínska Nová Ves, rezidenčná zástavba
 • Samostatne stojaca budova, celková podlahová plocha 3500 m2
 • Umiestnenie budovy mimo záplavových zón, ochranných zón diaľnic a železníc, chemických podnikov, skladov nebezpečných materiálov, náletového kužeľa letísk
 • Klasifikácia podľa The Uptime institute TIER III
 • Garantovaná dostupnosť služieb 99,982%
 • Redundancia N+1 (napájanie, UPS, dieselgenerátory, chladenie, vodné zdroje…)
 • El. príkon 3,5 MW
 • Stála teplota a vlhkosť: samostatné vetranie každého priestoru
 • Moderný hasiaci plynový systém HFC 227
 • Chladenie vodou z vlastných studní, alternatívne mestský vodovod ako záloha
 • Dvojitá, antistatická podlaha
 • Klimatizácia a nepretržité sledovanie hodnôt teploty, vlhkosti a napájania v priestoroch data centra
 • Kontaktné centrum k dispozícii 24×7
 • Plne redundantná sieťová infraštruktúra
 • Kamerový systém
 • Možnosť objednania mechanického ramena pri inštalácii
 • Garancia najvyššej miery IT a fyzickej bezpečnosti pre klienta
 • Odborne kvalifikovaný obslužný personál

PRÍSTUP A BEZPEČNOSŤ

 • Dátové centrum Perpetuus sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Devínska Nová Ves, na Istrijskej ulici č. 26. Budova dátového centra Perpetuus je samostatne stojaca, v kľudnej časti mesta, s dostatočným odstupom od okolitej zástavby, cestných komunikácii, železnice alebo hlavných dopravných uzlov.
 • V blízkosti budovy sa nenachádzajú prevádzky, ktoré ohrozujú dátové centrum, ako sú nebezpečné chemické sklady, priemyselné podniky, ani iné rizikové faktory. Dátové centrum je mimo záplavovej zóny a neleží v náletovom kuželi letiska.
 • K budove je možný prístup nákladných vozidiel pre obslužné transportné činnosti. Parkovanie osobných vozidiel klientov je bezproblémové. Sme vlastníkom budovy. V objekte je výhradne prevádzka dátového centra.

NAPÁJANIE A CHLADENIE

Napájanie:

 • Pripojenie na dve vysokonapäťové vetvy (2 x 22kV)
 • Vlastná transformátorová stanica (N+1 redundantná)
 • UPS, batérie, motorgenerátory – v konfigurácii N + 1 zabezpečujúcej nepretržité napájanie
 • Prevzatie záťaže – on line, batérie a UPS 10 minút
 • Motorgenerátory v redundantnej konfigurácii N+1
 • Motorgenerátory na plný výkon do dvoch minút
 • Zásobník s PHM – on site, 10tis. litrov

Chladenie:

 • Vodné
 • Distribúcia studeného vzduchu pod zdvojenou podlahou
 • Architektúra systému studených a teplých uličiek pre optimálne chladenie

Prevádzkové parametre:

 • teplota 20˚C – 24˚C
 • relatívna vlhkosť 40% – 60%

 

PRIPOJENIE

 • Pripojenie cez tri nezávislé optické trasy, z toho dve vlastné optické trasy končiace v SIXe a SITELi
 • 10 Gbps ring DC PERPETUUS, SIX a Sitel, s možnosťou prenájmu kapacity alebo prenájmu optických vláken
 • Vlastný autonómny systém ASxxxxx
 • Plne redundantná sieť
 • Národná konektivita do SIXu, prepojenie na SITEL
 • Konektivita tranzit – SWAN, Cogent, Interoute
 • Nepretržitý dohľad 24×7

FOTOGALÉRIA

SERVERpark

SERVERpark ponúka kompletný rad kolokačných možností zhřňajúci prenájom rackov, prenájom miesta v racku, prenájom technologickej plochy s garantovanými parametrami prostredia, nezávislé vysokorýchlostné sieťové pripojenia a široké spektrum doplnkových služieb našich špecialistov.

PRENÁJOM PLOCHY V DÁTOVOM CENTRE

So službou dostávate možnosť umiestniť si svoje racky do priestoru Dátoveho centra Perpetuus. V službe je zahrnutá okrem samotného prenájmu aj prevádzka podporných technológii zabezpečujúcich požadovanú dostupnosť garantovanú v SLA dodatku. Prenájom zahřňa aj ostatné základné služby ako sú fyzická bezpečnosť, požiarna bezpečnosť a konektivita podľa špecifikácie v objednávke.

Spotreba energie nie je zahrnutá v cene nájmu, ale bude sa fakturovať mesačne podľa dohodnutej špecifikácie.

Ponúkané priestory sú k dispozícii okamžite po podpísaní zmluvy.

 

Ak máte záujem o detailnejšie informácie, kontaktujte nás

PRENÁJOM RACKU

Služba Prenájom racku umožňuje prevádzku vašich IT zariadení v priestoroch Dátového centra Perpetuus. Štandardom je napájanie z dvoch nezávislých zálohovaných napájacích vetiev. V prípade požiadavky na zvýšenú bezpečnosť si môžete objednať vstupový systém na dvierka racku (zabezpečenie PINom, čipovou kartou atď.)

Zabezpečíme vám optimálne prevádzkové a bezpečnostné  podmienky pre nepretržitú prevádzku vašich IT zariadení podľa najvyšších bezpečnostných štandardov a vy sa môžete plne sústrediť ma rozvíjanie vlastného biznisu.

Samozrejmosťou je redundantné, vysokokapacitné pripojenie do peeringových centier na Slovensku a v zahraničí a pripojenie do internetu.

 

Ak máte záujem o detailnejšie informácie, kontaktujte nás

PRENÁJOM MIESTA V RACKU

Služba je ideálna pre mneších zákazníkov, ktorí nepotrebujú celý samostatý rack, ale len umiestnenie menšieho počtu  zariadení – serverov alebo iných IKT zariadení s pripojením priamo na chrbticovú sieť. Takto umiestnené zariadenia sú pod vašou kontrolou a administráciou, ale ich umiestnenie v Dátovom centre Perpetuus im garantuje najlepšie možné prevádzkové podmienky, fyzickú ochranu a konektivitu.

 

Ak máte záujem o detailnejšie informácie, kontaktujte nás

PRENÁJOM DEDIKOVANÉHO SERVERA

Dedikovaný server je fyzický nevirtualizovaný server prenajatý ako služba iba vám a vašim projektom. Dedikované servery umiestnené v Dátovom centre Perpetuus sú určené aj pre najnáročnejšie aplikácie s garantovanými prevádzkovými parametrami, kde vám špeciálnou zmluvou (SLA) garantujeme dostupnosť služby, konektivity a pod. Dedikovaný server môže byť kompletne pod vašou správou alebo si môžete doobjednať rôznu úroveň starostlivosti našich špecialistov.

Ponuky na dedikované servery robíme na mieru na základe požadovanej špecifikácie a funkcionality.

 

Ak máte záujem o detailnejšie informácie, kontaktujte nás

VIRTUALpark

Prečo prejsť na virtuálne servery v Perpetuuse ?

Máme viac ako 7 rokov skúseností s virtualizáciou na úrovni „Entreprise“. Prevádzkujeme viac ako 200 hypervízorov a viac ako 2000 virtuálnych serverov v rôznych riešeniach a projektoch. Poznáme  požiadavky aj starosti stoviek zákazníkov z najrôznejších odvetví. Používame iba overené a spoľahlivé technológie. Garantujeme káždému zákazníkovi jeho výkon. Ponúkame širokú škálu operačných systémov a predkonfigurovaných virtuálnych apliancií (firewally, load-balancery, AD, SQL serevry …) Na objednávku navrhneme a vybudujeme privátny cloud s najvyšším výkonom a bezpečnosťou.

Čo získate s virtuálnymi servermi Perpetuus:

 • Veľký výber operačných systémov: Windows Server 2012/2016, CentOS, Debian, RedHat …
 • Jednoduché a rýchle vytvorenie virtuálneho servera: vyberte si požadovaný virtuálny server z Galérie a za pár minút ho máte poripravený na použitie
 • Široká ponuka virtuálnych apliancií: Active Directory, firewall, MS SQL server, file-server, load-balancer, ….
 • Kompletná ponuka licencií serverov a aplikácií Microsoft: vyžiadajte si našu kompletnú ponuku programu SPLA. Za všetky licencie platíte malý mesačný pašál, pričom každý mesiac môžete používať iný počet licencií, tak ako to prábve potrebujete. Už žiadne nákupy „krabicových“ licencií, starosti s nákupom nových verzií. Použivajte vždy najnovšie verzie za super ceny !
 • Zálohovanie „na mieru“: zvoľte si štandardné zálohovanie 1x denne alebo plne prispôsobiteľné zálohovanie celých serverov či databáz s požadovanými intervalmi a retenciou
 • Kvalifikované poradenstvo: nebojte sa nás opýtať, ako si zjednodušiť migráciu, správu a monitoring vašich virtuálov.
 • Garancia uloženia dát: vaše dáta nikdy neopustia Slovensko. V prípade migrácie alebo archivácie veľkého objemu dát vám ich poskytneme na prenosnom externom disku.

 

VMware - virtuálne servery

V rámci virtulizácie poskytujeme prostredie svetovej jednotky, spoločnosti VMware. Zákazníkom je k dispozícii najnovšie užívateľské rozhranie vCloud Director, včítane virtualizácie siete NSX. Toto prostredie poskytuje maximálny užívateľský komfort a výnimočnú spoľahlivosť.

HyperV - virtuálne servery

Pre zákazníkov, ktorí využívajú najmä virtuálne servery s operačným systémom MS Windows Server, sme rozbehli aj virtualizáciu postavené na technológii Microsoft HyperV (Azure Pack). Popri stabilite a spoľahlivosti tak vieme poskytnúť cenovo optimálne prostredie pre vaše aplikácie, ako sú Active Directory, IIS, MS SQL, SharePoint, Project Server, Exchange server a pod.

Privátny cloud

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú plne dedikované riešenie s veľkým počtom virtuálnuch serverov, je cenovo najlepším variantom privátny cloud. Takéto riešenie vybudujeme „na mieru“ na základe analýzy zákazníckych požiadaviek na veľkosť tzv. Resource Pool-u, požadovaných operačných systémov a aplikácií.

O NÁS

Spoločnosť CNC (Computer and Network Consulting) vznikla v roku 1991 so zámerom zabezpečovať pre svojich zákazníkov kvalitné služby v oblasti Systémovej integrácie a Sieťovej a IT infraštruktúry. Od dpoby realizácie svojich prvých projektov sa spoločnosť zameriavala najmä na kvalitu, profesionalitu a spoľahlivosť.

Už v prvých rokoch svojho úspešného pôsobenia získala spoločnosť CNC celý rad úspešne realizovaných projektov u zákazníkov v Slovenskej republike a Českej republike. Už prvé zrealizované projekty v oblasti bankovníctva, finančníctva, telekomunikácií, výroby, obchodu, farmácie a samosprávy predstavovali inovatívne riešenia na báze najmodernejších technológií s vysokou pridanou hodnotou, ochranou investícií ako aj úrovňou bezpečnosti.

V roku 2000 sa majitelia rozhodli transformovať spoločnosť CNC na akciovú spoločnosť a zároveň majetkovo vstúpila do skupiny podnikov Danubiatel. Týmto krokom spoločnosť výrazne posilnila svoje pôsobenie v telekomunikačnom segmente, ale aj v segmente finančníctva, priemyslu a výrobných podnikov.

Ďalším míľnikom spoločnosti CNC bol rok 2009, kedy spoločnosť uviedla do prevádzky unikátne a na Slovensku prvé Dátové centrum Perpetuus využívajúce riešenia, komponenty a architektúry vysokej dostupnosti kategórie Tier III.

Cloud služby využívajúce inovatívne riešenia a moderné koncepty služieb predstavujú odvtedy nepretržite až do súčasnosti úspešné projekty v prevádzke vysoko dostupných systémov pre telekomunikačné, finančné a poisťovacie spoločnosti, ako aj pre obchodné, distribučné a výrobné podniky.

Súčasné portfólio produktov a služieb je neustále dopĺňané a rozširované a zahŕňa:

 • Systémovú integráciu
 • Riešenia pre sieťovú a IT infraštruktúru
 • Cloud služby
 • Bezpečnosť a riešenia vysokej dostupnosti pre telekomunikačné a podnikové siete
 • Sieťová a IT prevádzka, riešenia pre monitoring a dohľad
 • Vývoj a implementáciu robustných softvérových riešení
 • OSS/BSS riešenia
 • Servisná podpora a Outsourcing
 • Projektové a programové riadenie

Spoločnosť CNC, a.s. disponuje tímom odborne zdatných profesionálov. Využíva prepracovanú metodiku projektového riadenia a svoje služby poskytuje na báze zavedených praktík v certifikovanom systéme riadenia kvality a systému manažérstva bezpečnosti informácií.

Spoločnosť CNC predstavuje spoľahlivého partnera najvyššej kvality s viac ako 25 ročnými skúsenosťami a referenciami.

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI

Aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu služieb, spolupracujeme s najlepšími svetovými výrobcami info-komunikačných technológií. S týmito výrobcami máme dlhodobé vzťahy a naši technici disponujú celým radom certifikácií.

PERPETUUS TÍM

Prevádzku samotného Dátového centra Perpetuus a vlastných aj zákazníckych riešení zabezpečuje skúsený tým viac ako 30-tich špecialistov z rôznych oblastí:

 • sieťová infraštruktúra
 • sieťová bezpečnosť
 • virtualizácia, serverové a storage technológie
 • systémová administrácia (Windows a Linux systémy)
 • technologická prevádzka DC